servers servers2 servers3 servers4STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP

 

 

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevében eljáró NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. sikeresen pályázott a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) "Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek" tárgyú felhívásra Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Nyíregyháza város közigazgatási területére" címmel (azonosító szám: KEOP-6.3.0/Z/10-2010-0002). A projekt összköltsége 60,2 millió forint, melybõl 95% támogatás (57,2 millió forint), a saját forrás 5% (3 millió forint).

 

A projekt célja, hogy a 280/2004. (X.20.) Korm. rendeletben elõírt feladatokat – a stratégiai zajtérképet és az erre épülõ intézkedési tervet – a vonatkozó elõírások szerint teljesítse a kötelezett önkormányzat megbízásából a NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft., azaz Nyíregyháza város zajvédelmi állapotát felmérõ stratégiai zajtérképek és a zajcsökkentést szolgáló döntések megalapozását alátámasztó intézkedési tervek elkészítése. A hivatkozott jogszabály szerint a 100 000 fõnél több lakosú városok közigazgatási területére stratégiai zajtérképet és intézkedési tervet kell készíteni.

 

További célkitũzés a Nyíregyházán élõ lakosság, illetve az itt mũködõ vállalkozások folyamatos tájékoztatása a környezetüket érintõ zajállapotokról, közvetve a környezettudatosság erõsítése a napi tevékenységükben.

 

A 25/2004 (X.20.) Miniszteri rendelet szabályozza részletekbe menõen a stratégiai zajtérképek elkészítési módszertanát. A rendelet szerinti zajtérképet Lden és Léjjel zajjellemzõkre kell készíteni. Az Lden egy olyan zajjellemzõ, mely a teljes napi zajterhelésre vonatkozik, az Léjjel pedig az éjszakai idõszak zajterhelésére.

 

A stratégiai zajtérképezés során kétféle zajtérkép készül:

 

1.Zajterhelési térkép: a zajterhelés térképen Nyíregyháza város jelenlegi zajterhelést kell bemutatni.

2. Konfliktustérkép: a zajterhelési térkép és a stratégiai küszöbértékek összehasonlításával készül, és a zaj megítélési szintje, valamint a zajforrásra vonatkozó küszöbértékek különbségét, a túllépést ábrázolja Lden és Léjjel értékekre

 

A zajtérképet az önkormányzat közigazgatási területén lévõ

- közút

- vasút

- légiközlekedés

- IPPC besorolású ipari üzemek által okozott zajterhelést külön-külön kell bemutatni.

 

A stratégiai zajtérkép készítéséhez az alábbi adatokat kell felhasználni:

- Helyszín, geometriai adatok (digitális várostérkép, szintvonalas térkép, zajvédelmi létesítmények adatai, útburkolatok minõségi adatai)

- Forgalmi adatok (közútra, vasútra, légi közlekedésre)

- Lakossági adatok

- IPPC besorolású ipari üzemek adatai

 

A stratégiai zajtérkép megjelenítési formája:

 

- a zajjellemzõk zajterhelési zajtérképen történõ bemutatása különbözõ színũ, 5 dB-es zajszintgörbék alkalmazásával,

- stratégiai küszöbértékek túllépése mértékének megadása a konfliktus térképen történõ, különbözõ színũ, 5 dB-es vagy ennél nagyobb felbontású zajszintgörbék megadásával,

- az érintett lakosság számának és az érintett lakóépületek, iskolák és kórházak számának konfliktustérképen történõ táblázatos meghatározásával.

 

A stratégiai zajtérképet az egyes zajforráscsoportokra 4 m-es értékelési magasságra, 5 dB-es zajszinttartományokra, azLden és Léjjel zajjellemzõkre külön-külön kell elkészíteni.

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város zajtérképe

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyũlése a 70/2013.(III.28.) számú határozatával elfogadta Nyíregyháza stratégiai zajtérképét. Az elfogadott zajtérképet véleményezte a jogszabályban elõírt zaj- és rezgésvédelmi szakértõ, valamint az Felsõ-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség is. Nyíregyháza Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképének szöveges munkarésze letölthetõ innen.

 

Zajcsökkentési intézkedési terv

 

A stratégiai zajtérkép képezi az alapját az intézkedési terv elkészítésének.

 

Az intézkedési tervben kell meghatározni azokat a zajcsökkentési vagy más, a zaj elleni védelmet célzó mũszaki, szervezési településrendezési megoldásokat és egyéb intézkedéseket, amelyekkel megakadályozható a zaj növekedése azokon az önkormányzat által kijelölt csendes területeken, a zajtól védendõ vagy védelemre szánt területeken, ahol a zajjellemzõk megfelelnek a következõ stratégiai küszöbértékeknek vagy nem haladják meg azokat:

- üzemi létesítmény esetén Lden = 46dB, Léjjel = 40 dB

- közlekedési zajforrás esetén Lden = 63 dB, Léjjel = 55 dB.

 

Azokban az esetekben, ha a küszöbérték meghaladja a határértéket az intézkedési terv 5, illetve 10 éves idõtávra készül annak függvényében, hogy az egészségügyi határértéket az adott zajjellemzõ milyen mértékben haladja meg.

 

Az elkészített zajtérkép alapján megállapítást nyert, hogy a városban a közúti és a vasúti közlekedés okoz beavatkozást igénylõ, határérték feletti zajterhelést, így a zajcsökkentési intézkedési terv is elsõsorban a közúti és a vasúti közlekedés által kibocsátott zaj csökkentésére irányul.

 

A minél hatékonyabb, hosszú távú beavatkozások meghatározása érdekében a lakosság észrevételeire is számítunk!

 

Nyíregyháza interaktív stratégiai zajtérképének használata

 

A különbözõ típusú információkat tartalmazó térképeket külön rétegként jeleníti meg a rendszer. A látogatók a "Zajtérkép" címũ menüpont alatt tudnak váltani a különbözõ rétegek között (ipar, közút, vasút; illetve zajterhelési- vagy konfliktustérkép).

Fontos tudni, hogy egyszerre a több zajforrás (pl. ipar és vasút) együttes "bekapcsolása" nem lehetséges, mivel a stratégiai zajtérkép éves átlagos értékeket mutat és a különbözõ zajforrásokból származó értékek nem adódnak össze.

 

A stratégiai zajtérkép 1:10000 léptékig nagyítható.

 

A "Jelmagyarázat" ablakban találja a zajtérképen megjelenõ színskálákhoz rendelt értékeket, melyek segítségével leolvasható az adott terület zajszennyezettsége.

 

Projekt leírása:

 

Projekt neve: Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Nyíregyháza város közigazgatási területére

Projekt azonosítószáma: KEOP-6.3.0/Z/10-2010-0002

Projekt összköltsége: 60.200.000.- Ft

Elnyert támogatás (95%): 57.190.000.- Ft

Projektmegvalósítás idõtartama: 2012. 12. 10 – 2013. 07. 31.

 

Kedvezményezett neve: NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

Kedvezményezett elérhetõsége: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Honlapjának címe: www.nyirinfononprofitkft.hu

Projekt kapcsolattartója: Nagy Attila (e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

 

Közremũködõ Szervezet: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. http://www.nkek.hu

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósul meg.

       

Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.