Gazdálkodási adatok

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Gazdasági beszámolók (2009-2018)

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak létszámára és juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Vezető tisztségviselők illetménye és munkabére, illetve költségtérítése

Felügyelőbizottsági tagok és díjazásuk

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatásokkal kapcs és olatos információk

A NYIRINFO Nonprofit Kft. tekintetében nem vonatkoztatható.

4. Közbeszerzésen kívüli 5 millió Forintot meghaladó nagyértékű szerződések:

Szerződések

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

A NYIRINFO Nonprofit Kft. tekintetében nem vonatkoztatható.

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátásárafordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A NYIRINFO Nonprofit Kft. tekintetében nem vonatkoztatható.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A NYIRINFO Nonprofit Kft. tekintetében nem vonatkoztatható.

8. Közbeszerzési információk

Közbeszerzések

Közbeszerzési szerződések

Közbeszerzési Terv