Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító Okirat

Szervezeti és működési szabályzat 

Általános Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat 

Weboldal Adatkezelési Tájékoztató

2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9. pontok

A NYIRINFO Nonprofit Kft. tekintetében nem vonatkoztathatóak.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A NYIRINFO Nonprofit Kft. közleményeit honlapján teszi közzé: www.nyirinfononprofitkft.hu

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A NYIRINFO Nonprofit Kft. tekintetében nem vonatkoztatható.

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A NYIRINFO Nonprofit Kft. tekintetében nem vonatkoztatható.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű adatok közzétételére és a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat

14 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Rendszeres statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közérdekű adatigénylések kimutatása

16.-17.-18.-19.-20.-21.-22.-23.-24.-25. pontok

A NYIRINFO Nonprofit Kft. tekintetében nem vonatkoztatható.